Nepřehlédněte

17.10.2019

ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA ...další informace

PAMÁTKY

Zámek

Budova zámku stojí na místě starodávné dřevěné tvrze, která střežila významný brod přes Jizeru. Kolem tvrze zvnikla osada, která od roku 1346 nesla název Horka. Tvrz byla dominantou horeckého (dříve brodeckého) panství. Dřžitelů panství byla celá řada, nejvýznamnějším mezníkem byla doba pobělohorská, kdy bylo panství zkonfiskováno Kaplířům ze Sulevic pro jejich účast v protihasburské vzpouře. Prodáno bylo pánům z Klarsteina, šlechticům ze Saské Lužice, kteří zde vládli přes sto let. Poslední z nich, hrabě František Mikuláš Hartmann z Klarsteina, nechal postavit kostel sv. Mikuláše na místě někdejšího dřevěného kostelíka.

Stranou zájmu hraběte Hartmanna nezůstal ani zámek. Z původního renesančního zámečku zůstala jen čtyřboká kamenná věž. Přestavěno bylo celé severojižní křídlo a nově vystavěno křídlo západní. Barokní přestavbou tak vzniklo výstavní sídlo, které od té doby svůj vnější vzhled výrazně neměnilo. Mezi majiteli byla celá řada významných osobností, např. nejvyšší maršál Království českého, rytíř řádu Malta, přednosta Královské společnosti nauk v Čechách a další. Zámek, horecký velkostatek a polnosti přešly v roce 1933 do majetku Josefa Hégra, ředitele pražské exportní společnosti. Zlom nastal za druhé světové války, kdy zámek užívala německá armáda, poté Rudá armáda a po jejím odchodu byl zámek rodině Hégru vyvlastněn. Od té doby byla na zámku zřízena zemědělská škola (1951). K navrácení majetku rodině Hégrů došlo v roce 1995. Zámek a další stavby jsou však i nadále užívány Středním odborným učilištěm.

Kostel sv. Mikuláše

První zpráva o kostele nad brodem přes Jizeru pochází z roku 1357. Kostel však již tehdy stával na horeckém břehu Jizery a dá se předpokládat, že zprvu dřevěná stavba byla farním kostelem pro blízké okolí. Vyvýšené místo nad řekou skýtalo vhodnoupolohu pro obě dominanty - tvrz a kostel, v jejichž blízkosti se postupně rozrůstala po obou stranách Jizery poddanská ves. Až do 18. století však o nich nemáme podrobné zprávy.

Současný kostel sv. Mikuláše v Horkách nad Jizerou je výsledkem velkolepého záměru podle něhož byla mezi lety 1723 - 1738 provedena na původním místě, s využitím některých zachovalých, starších částí staveb, prakticky nová stavba zámku a kostela. Stavbu v letech 1723 - 1725 prováděl mladoboleslavský stavitel italského původu Mikuláš Rossi. Ze zachovalé smlouvy se dozvídáme celkový náklad stavby (10 357 zl.) a jména dalších řemeslníků a umělců. Vedle tesařů z Benátek a Lysé a klempíře z Mladé Boleslavi se na umělecké výzdobě kostela podílel autor řady soch na pražském Karlově mostě Matyáš Braun.

Kolem kostela se nachází starý hřbitov, na němž se pohřbívalo do roku 1874.

Farní kaple Narození Páně

Pozdně barokní kapli Narození Páně dal postavit v roce 1762 místní farář František Rüppel. Nachází se u paty schodiště vedoucího k zámku. Kaple byla opravena v roce 1991.