Úřední deska

Vyvěšeno dne: 26.11. 2020

NÁVRH rozpočtu obce 2021
po projednání ZO dne 25.11.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 22.10. 2020

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Horky nad Jizerou
na léta 2021 - 2023
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 21.10. 2020

Rozpočtové opatření 7/2020
ze dne 21.10.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 01.09. 2020

Rozpočtové opatření 6/2020
schválené na zasedání ZO Horky nad Jizerou konaného dne 1.9.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 24.08. 2020

UZSVM

NEZNÁMÍ VLASTNÍCI
nedostatečně identifikováni v KN
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 12.08. 2020

Rozpočtové opatření starosty 5/2020
ze dne 12.8.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 01.07. 2020

Rozpočtové opatření 4/2020
ze dne 1.7.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 21.05. 2020

Závěrečný účet obce Horky nad Jizerou za r. 2019
schválený na zasedání ZO Horky nad Jizerou konaného dne 20.05.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 20.05. 2020

Rozpočtové opatření 3/2020
schválené na zasedání ZO Horky nad Jizerou konaného dne 20.05.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 06.03. 2020

UZSVM

neznámý vlastníci
informace pro veřejnost Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 04.03. 2020

Rozpočtové opatření 2/2020
ze dne 4.3.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 06.01. 2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020
vydané starostou obce 6.1.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 01.01. 2020

GDPR - POVĚŘENEC KONTAKTNÍ ÚDAJE

GDPR Splnění informační povinnosti
Dokument k vyvěšení na webových stránkách organizace pro splnění informační povinnosti
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 16.12. 2019

Vak

Kalkulace vodné 2020
ze dne 16.12.2019
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 12.12. 2019

Rozpočet obce na rok 2020
schválený na zasedání ZO Horky nad Jizerou konaného dne 11.12.2019
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 09.12. 2019

MZE

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
kalamitní situace - lesy
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 20.08. 2018

Provozní doba sběrného dvora
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 27.06. 2018

Splnění informační povinnosti - Směrnice
Dokument k vyvěšení na webových stránkách organizace pro splnění informační povinnosti
Dokument ke stažení