Nepřehlédněte

28.02.2019

Horecký zpravodaj 1 2019 ...další informace

Úřední deska

Vyvěšeno dne: 18.04. 2019

Záměr prodeje pozemku č.389/1 v k.ú.Horky nad Jizerou
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 08.04. 2019

Oznámení - KHS
termín zkoušek znalosti hub
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 03.04. 2019

MZE

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
kůrovcová kalamita na území ČR
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 02.04. 2019

Volby do EP 2019
stanovení počtu a sídla okrsků
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 15.03. 2019

Hledání neznámých vlastníků nemovitostí v katastru obce

Výzva ÚZSVM
neznámí vlastníci Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 07.03. 2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019
schválené na zasedání ZO Horky nad Jizerou konaného dne 6.3.2019
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 04.03. 2019

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2019/2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 03.01. 2019

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 01.01. 2019

Rozpočet obce na rok 2019
schválený na zasedání ZO Horky nad Jizerou konaného dne 12.12.2018
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 20.08. 2018

Provozní doba sběrného dvora
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 27.06. 2018

Splnění informační povinnosti - Směrnice
Dokument k vyvěšení na webových stránkách organizace pro splnění informační povinnosti
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 06.12. 2017

Rozpočtový výhled obce Horky nad Jizerou na období 2019-2021
Dokument ke stažení