Úřední deska - archív

|< < [1][2][3][4][5] > >|

Vyvěšeno dne: 15.03.2019    Sejmuto dne: 15.06. 2019

Hledání neznámých vlastníků nemovitostí v katastru obce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. - Výzva ÚZSVM
neznámí vlastníci
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 13.03.2019    Sejmuto dne: 20.03. 2019

Pozvánka na 7. zadání ZO
konaného dne 20.3.2019
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 11.03.2019    Sejmuto dne: 26.03. 2019

stavební povolení - zasíťování pozemků Na Kamenici -III. etapa

Územní rozhodnutí o umístění stavby
ze dne 5.3.2019
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 07.03.2019    Sejmuto dne: 31.12. 2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019
schválené na zasedání ZO Horky nad Jizerou konaného dne 6.3.2019
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 07.03.2019    Sejmuto dne: 22.03. 2019

Zápis č. 6 ze zasedání ZO
konané dne 6.3.2019
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 05.03.2019    Sejmuto dne: 20.03. 2019

Rozhodnutí - stavební povolení kanalizace
čj. 71894/2018/VH/kaja - ze dne 4.3.2019
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 04.03.2019    Sejmuto dne: 25.04. 2019

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2019/2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 21.02.2019    Sejmuto dne: 06.03. 2019

Pozvánka na 6. zasedání ZO
konané dne 6.3.2019
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 14.02.2019    Sejmuto dne: 06.03. 2019

Záměr prodeje části pozemku 139/39
ze dne 14.2.2019
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 08.02.2019    Sejmuto dne: 05.04. 2019

Vyhláška o zápisu do 1.třídy Masarykovy ZŠ a MŠ Brodce
pro školní rok 2019/2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 08.02.2019    Sejmuto dne: 05.03. 2019

KOSTNICE
UZSVM - výběrové řízení s aukcí
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 28.01.2019    Sejmuto dne: 14.02. 2019

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou
výstavba splaškové kanalizace
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 28.01.2019    Sejmuto dne: 14.02. 2019

Oznámení o zahájení územního řízení
lokalita "Na Kamenici, III. etapa Horky nad Jizerou"
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 21.01.2019    Sejmuto dne: 28.02. 2019

zápis č. 5 ze zasedání ZO
konané dne 18.1.2019
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 17.01.2019    Sejmuto dne: 28.02. 2019

zápis č. 4 zasedání ZO
konané dne 16.1.2019
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 10.01.2019    Sejmuto dne: 18.01. 2019

Pozvánka na 5. ZO
konané dne 18.1.2019
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 09.01.2019    

Pozvánka na 4. ZO
konané dne 16.1.2019
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 03.01.2019    Sejmuto dne: 31.12. 2019

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 01.01.2019    Sejmuto dne: 31.12. 2019

Rozpočet obce na rok 2019
schválený na zasedání ZO Horky nad Jizerou konaného dne 12.12.2018
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 13.12.2018    Sejmuto dne: 31.12. 2018

zápis č. 3 ze zasedání ZO
konané dne 12.12.2018
Dokument ke stažení
|< < [1][2][3][4][5] > >|