Úřední deska - archív

|< < [1][2][3][4][5] > >|

Vyvěšeno dne: 10.03.2020    Sejmuto dne: 31.03. 2020

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

UZAVŘENÍ ŠKOL
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 09.03.2020    Sejmuto dne: 20.03. 2020

ÚPLNÁ UZAVÍRKA
ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CHOTĚTOV
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 06.03.2020    Sejmuto dne: 31.12. 2020

UZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. - neznámý vlastníci
informace pro veřejnost
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 04.03.2020    Sejmuto dne: 23.04. 2020

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2020/21
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 04.03.2020    Sejmuto dne: 31.12. 2020

Rozpočtové opatření 2/2020
ze dne 4.3.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 02.03.2020    Sejmuto dne: 20.10. 2020

Statutární město Mladá Boleslav

Nařízení č. 1/2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
ze dne 17.2.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 02.03.2020    Sejmuto dne: 26.03. 2020

aukční vyhláška UZSVM

KOSTNICE
od 2.3.2020 - 26.3.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 02.03.2020    Sejmuto dne: 02.04. 2020

Záměr pronájem startovacího bytu
ze dne 2.3.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 24.02.2020    Sejmuto dne: 02.04. 2020

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce

Vyhláška o zápisu do 1.třídy Masarykovy ZŠ a MŠ Brodce
konané dne 1.dubna 2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 21.02.2020    Sejmuto dne: 04.03. 2020

Pozvánka na 17. zasedání ZO
konané dne 4.3.2020 od 16:30
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 20.02.2020    Sejmuto dne: 14.03. 2020

SDH Horky nad Jizerou

MAŠKARNÍ ZÁBAVA
dne 14.3.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 17.02.2020    Sejmuto dne: 03.03. 2020

Záměr zřízení VB čez
ze dne 17.2.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 11.02.2020    Sejmuto dne: 30.04. 2020

Vak MB - informace o kvalitě vody v roce 2019 na odběrných místech

Informace o jakosti pitné vody
ze dne 30.1.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 10.02.2020    Sejmuto dne: 26.02. 2020

Záměr pronájmu plynovodu
ze dne 10.2.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 21.01.2020    Sejmuto dne: 10.02. 2020

ČEZ Distribuce

ČEZ - PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL.EN
DNE 10.02. OD 11:30-15:00
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 06.01.2020    Sejmuto dne: 17.01. 2020

Pozvánka na 16. zasedání ZO
konané dne 17.1.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 06.01.2020    Sejmuto dne: 31.12. 2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020
vydané starostou obce 6.1.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 01.01.2020    

GDPR - POVĚŘENEC KONTAKTNÍ ÚDAJE

GDPR Splnění informační povinnosti
Dokument k vyvěšení na webových stránkách organizace pro splnění informační povinnosti
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 19.12.2019    Sejmuto dne: 05.01. 2020

Dovolená na OÚ
OD 23.12.2019 - 5.1.2020
Dokument ke stažení
Vyvěšeno dne: 16.12.2019    Sejmuto dne: 31.12. 2020

Vak

Kalkulace vodné 2020
ze dne 16.12.2019
Dokument ke stažení
|< < [1][2][3][4][5] > >|