PLATNÉ VYHLÁŠKY OBCE

2/2008 - OZV 2/2008 stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
Dokument ke stažení

1/2010 - OZV č.1/2010 o místních poplatcích
Dokument ke stažení

1/2006 - OZV 1/2006 Požární řád obce Horky nad Jizerou
Dokument ke stažení

1/2012 - OZV 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Dokument ke stažení