Nepřehlédněte

17.10.2019

ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA ...další informace

PLATNÉ VYHLÁŠKY OBCE

2/2008 - OZV 2/2008 stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
Dokument ke stažení

1/2010 - OZV č.1/2010 o místních poplatcích
Dokument ke stažení

1/2018 - OZV obce Horky nad Jizerou č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horky nad Jizerou
Dokument ke stažení

2/2018 - OZV obce Horky nad Jizerou č. 2/2018 o místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů
Dokument ke stažení

2/2019 - OZV k zajištění čistoty a pořádku ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Dokument ke stažení

3/2019 - OZV o místních poplatcích
Dokument ke stažení

1/2019 - POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Dokument ke stažení