PLATNÉ VYHLÁŠKY OBCE

2/2008 - OZV 2/2008 stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
Dokument ke stažení

1/2010 - OZV č.1/2010 o místních poplatcích
Dokument ke stažení

1/2006 - OZV 1/2006 Požární řád obce Horky nad Jizerou
Dokument ke stažení

1/2018 - OZV obce Horky nad Jizerou č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horky nad Jizerou
Dokument ke stažení

2/2018 - OZV obce Horky nad Jizerou č. 2/2018 o místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů
Dokument ke stažení