Dnes je 27.2.2021
svátek má Alexandr

Kanalizace

Všeobecné informace o stavbě Horky nad Jizerou - splašková kanalizace I. etapa

Vážení občané, jak jistě víte, připravuje se na území obce Horky nad Jizerou výstavba I. etapy splaškové kanalizace. Celkové náklady na výstavbu této etapy činní celkem Kč 46.684.220.--. Obec získala poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 63,75% uznatelných nákladů. Tato smlouva byla uzavřena dne 26.10.2020.

Předpokládaný termín zahájení výstavby I. etapy splaškové kanalizace je naplánován dodavatelskou firmou na březen 2021.

Abychom předešli šíření nepřesných či zavádějících informací ohledně realizace této stavby, je na webových stánkách obce vyčleněn oddíl kanalizace, kam budou průběžně dle potřeby vkládány aktuální data.

I nadále bude informování občanů probíhat tradiční formou, tedy obecním rozhlasem, vývěskou, v případě vysoké důležitosti vhozem do poštovní schránky a řízené hromadné setkání.

Dalším informačním kanálem se stane možnost odebírat zprávy formou aplikace, emailem či sms (podpůrný systém obecního rozhlasu), předpoklad této nabídky -1.Q. roku 2021.

Žádáme vás, abyste se ve vlastním zájmu v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či připomínek, obraceli přímo na obecní úřad nebo na členy zastupitelstva, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy.

Pro výstavbu kanalizace hovoří neustále se zpřísňující předpisy na ochranu životního prostředí a zacházení s odpady. S tím souvisí i další otázka a tou je kvalita stávajících žump a nedovolené vypouštění odpadních vod. Je třeba zdůraznit, že provozování špatně izolovaných žump a také vypuštění odpadních vod do dešťové kanalizace, případně do jiných nepovolených míst, není v souladu s právními předpisy. Mimo poškozování životního prostředí může takovéto počínání občas způsobovat i zbytečné spory mezi obyvateli, například z důvodu nepříjemného zápachu apod.

Na závěr je třeba zdůraznit, že obec nepředpokládá provozování kanalizace za účelem dosahování zisku, ale pouze jako služby pro své obyvatele.